Onze tarieven toegelicht

Onze Tarieven voor patiënten met een Sociaal statuut

Dit zijn de patiënten met een CG1/CG2 op hun vignet van de mutualiteit eindigend op xx1/xx1.

Voor deze patiënten zijn wij bij wet verplicht tarieven toe te passen bepaald door het RIZIV. U kan deze tarieven voor huisbezoeken en behandelingen in het kabinet vinden bij uw ziekenfonds.

Onderstaande tarieven zijn dus niet van toepassing.

Twee groepen van aandoeningen voor onze tarieven

In GroepspraktijkOK maken we een onderscheid tussen twee groepen:

  1. voor Courante aandoeningen (C tot 18x)en aandoeningen na een ingreep, een trauma of eerder acute aandoening (Fa tot 60x). Deze aandoening kan evolueren naar iets chronisch (Fb tot 60x).
  2. voor ernstige chronische aandoeningen (E-pathologie) waarvoor de adviserende geneesheer tot dagelijks een behandeling kan goedkeuren.

Kinesitherapeutisch in ons kabinet

Voor een eerste intakegesprek en onderzoek met voorbereiding tot behandeling maken we in de agenda van GroepspraktijkOK een gemiddelde globale duur vrij van 45 min.

Nadien maken we voor elke consulatie één op één in het kabinet steeds een gemiddelde globale duur van 30 minuten vrij. Bijkomend kan u na zulke sessies gebruik maken van onze oefen-infrastructuur.

Kinesitherapeutisch op huisbezoek

Voor een eerste huisbezoek komen we ter plaatse en voorzien voor het opnemen van uw administratieve gegevens, het onderzoek en de voorbereiding van de eerste behandeling een gemiddelde globale behandelingsduur van 40 minuten.

Nadien voorzien we voor elke behandeling tijdens een huisbezoek een globale gemiddelde duur van 20 à 25 minuten.

Osteopatisch enkel in ons kabinet

Voor een eerste intake gesprek en onderzoek met voorbereiding tot behandeling maken we in de agenda van GroepspraktijkOK een gemiddelde globale duur vrij van  50 min.

Nadien maken we voor elke consulatie in het kabinet steeds een gemiddelde globale duur van 30 minuten vrij.

Er is geen terugbetaling door uw mutualiteit voor osteopatische behandelingen in GroepspraktijkOK.

Terugbetaling door uw ziekenfonds.

Wat u per sessie terugbetaald krijgt door uw ziekenfonds is afhankelijk van de aandoening en van uw sociaal statuut. We verwijzen hiervoor naar uw ziekenfonds. U vindt ook alle informatie via deze link: https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/Paginas/default.aspx U kan ook steeds voor uitleg terecht bij iemand van het team.

In GroepspraktijkOK wordt geen systeem van derde betaler toegepast. U dient alles met ons af te rekenen. Daarna krijgt u getuigschriften voor uw terugbetaling door uw ziekenfonds.

Terugbetaling door uw verzekering.

Sommigen onder jullie zijn bijkomend verzekerd en krijgen dus hun persoonlijk aandeel terugbetaald door hun hospitalisatieverzekering. Of het gaat om een sport of arbeidsongeval waarbij kosten zijn betaald door uw verzekering. Ook hiervoor passen we in GroepspraktijkOK geen systeem van derde betaler toe. U dient alles met ons af te rekenen. Daarna krijgt u getuigschriften voor uw terugbetaling door uw ziekenfonds en indien nodig bijkomende kopies.

Kinesitherapeutisch in het kabinet
Intake 45min
€45
Patiënt met Courante, Fa of Fb-aandoening 30 min
€30
Patiënt met E-pathologie 30 min
€28
Verslag Arts
€45
Kinesitherapeutisch Huisbezoek
Intake 45 min
€45
Patiënt met Courante, Fa of Fb-aandoening 30 min
€32
Patiënt met E-pathologie 30 min
€30
Verslag Arts
€45
Osteopatische behandeling
Intake 45 min
€75
Behandeling 30 min
€50

Waarom wij deconventioneren

“een geconventioneerde of gedeconventieerde kinesist”

Waarschijnlijk al over gehoord, misschien al eens bij stilgestaan, misschien nog niet. Is de betekenis u wel bekend? Maakt het voor u veel uit…?

Een geconventioneerde kinesitherapeut volgt de tarieven van het RIZIV. Hierover is er jaarlijks eerst een overleg in een commissie met onder andere mutualiteiten of ziekenfondsen. Wij kinesitherapeuten zijn vertegenwoordigd door onze beroepsverenigingen. Uiteindelijk bepaalt de minister van volksgezondheid hoeveel ereloon er per sessie wordt aangerekend en hoeveel daarvan wordt terugbetaald. Het is uiteindelijk aan de individuele kinesitherapeut om zich jaar na jaar bij die tarieven aan te sluiten en ze dus toe te passen.

Een gedeconventioneerd kinesitherapeut echter kiest ervoor om deze tarieven niét te volgen omdat hij zelf wil bepalen hoeveel hij voor een behandelingssessie vraagt.

In GroepspraktijkOK hebben we al 30 jaar lang de conventionele tarieven van de opeenvolgende ministers toegepast hoewel we die jaar na jaar aan de lage kant vonden.

Nu, in 2022 vindt het therapeutenteam dat het tijd is om de knoop door te hakken en dus met het ganse therapeutenteam te deconventioneren. Deze stap is weloverwogen en genomen in samenspraak met andere collega’s in de regio en op basis van adviezen met richtprijzen van de nationale beroepsvereniging.

Hieronder volgen onze argumenten om deze belangrijke stap te zetten.

Als eerste reden kunnen wij niet akkoord gaan met de opgelegde tarieven van het RIZIV voor het komende jaar. De tarieven die dit jaar worden voorgesteld, zijn absoluut niet evenredig met de huidige indexatie. Na bijna 10 jaar zonder indexatie, waardoor de tarieven van de kinesitherapeuten de laatste jaren al zwaar ondermaats waren, wordt er dit jaar maar met 0,78 % geïndexeerd (en dit met een tarievencontract dat 2 jaar geldig is).
Deze indexatie wordt ingezet in kleine veranderingen en heeft zelfs amper effect op de honoraria die uw kinesitherapeut ontvangt. Dit jaar is de algemene inflatie 8,31 %. Sedert 10 jaar is de inflatie algemeen zeer sterk toegenomen. Kan u zich voorstellen dat u nog steeds exact hetzelfde loon of pensioen ontvangt als 10 jaar geleden? U hebt het waarschijnlijk ook al gemerkt, de ongeziene hoge inflatie zorgt voor hoge kosten. Toename in de prijs van brandstof, gas, elektriciteit, verbruiksgoederen, onderhoud, … De kosten voor het uitbaten van de praktijk zijn dus ook sterk gestegen. Logisch gezien zou het honorarium met eenzelfde factor moeten stijgen om nog maar break-even te draaien.

Een tweede reden waarom we niet kunnen akkoord gaan is de huidige discriminatie van gedeconventioneerde kinesitherapeuten. Vele onder jullie beseffen misschien niet dat hun tandarts, huisarts, logopedist, … gedeconventioneerd is. Waarom? Omdat de terugbetaling bij deze medische beroepen gelijk blijft. Wanneer wij als kinesist de keuze maken om te deconventioneren omdat we niet akkoord gaan met de voorgestelde prijzen is er een vermindering van de mutualiteit haar terugbetaling aan de patiënt. En dit vinden wij een echte schande. ONZE patiënt wordt gestraft, terwijl dit niet het geval is bij andere (para)medische beroepen. Principieel willen wij dit aanvechten en deze discriminatieregel afschaffen.

Ten derde zijn wij niet akkoord met onlogische tarieven in die conventie:

  • De tarieven per aandoening verschillen? Uw kinesitherapeut ontvangt dus een verschillend bedrag afhankelijk van uw aandoening.
  • Na een x-aantal behandelingen ontvangt hij bedragen die lager liggen dan de eerste sessies? Kent u iemand die, ook al werk je even hard, de ene dag of avond een lager loon ontvangt dan de andere dag? Onbegrijpelijk, maar blijkbaar logisch volgens de conventie.

Een laatste en misschien nog wel belangrijkste reden voor ons om te deconventioneren is eerder principieel. Als praktijk houden wij kwalitatieve zorg hoog in het vaandel. Wij vinden het belangrijk onze kennis up-to-date te houden en doen dit dan ook door ons elk jaar bij te scholen en bepaalde specialisaties te behalen. Wanneer wij kijken naar onze collega’s in het buitenland of onze medische collega’s in België met lagere opleidingsgraad, is het verschil qua tarief enorm hoog… Daarom willen wij een signaal naar het RIZIV brengen! In Vlaanderen deconventioneert, van de kinesitherapeuten een groot deel  en hebben zij op advies van de beroepsvereniging AXXON hun tarieven herbekeken. Vanaf 1 september 2022 gaan wij dit ook doen. Voor patiënten met een voorkeursregeling    ( Er staat een code xx1/xx1 op de mutualiteitsticker) verandert er niets.

Wij hopen op jullie begrip en als er vragen zijn: aarzel niet één van ons aan te spreken.

Hopelijk verklaart dit een beetje waar onze beroepsgroep van kinesitherapeuten mee zit en kadert dit voor u de verhoging van de tarieven. Wij hopen dat na 2022 ons beroep het respect en de waardering zal krijgen, die het verdient.

OK is een groepspraktijk voor gespecialiseerde kinesitherapie en osteopathie, gelegen in hartje Zottegem. OK biedt patiënten actuele, kwalitatieve en complementaire therapieën aan.