Neurologische Revalidatie

Deze specifieke revalidatie is belangrijk voor het bieden van een betere levenskwaliteit met een neurologische aandoening. Jammer genoeg is soms volledige genezing niet altijd mogelijk ondanks de vaak intensieve therapie tot nu toe. Met neurologische revalidatie in Groepspraktijk OK willen we dus iemand opnieuw valide maken na een neurologisch letsel. Met “valide” bedoelen we dat hij of zij terug tot zo veel als mogelijk in staat is en gezond is.

Hierbij helpt het team van Groepspraktijk OK het oorspronkelijk functieniveau zoveel als mogelijk te herstellen. Een ernstig neurologisch letsel zoals bv. een hersenbloeding vraagt intensieve neurologische revalidatie en het doel is om zo maximaal als mogelijk te reïntegreren en te streven naar maximale zelfstandigheid. In de neurologische revalidatie blijft team van Groepspraktijk OK dan ook zoeken naar hernieuwing om de bekomen functionaliteit te behouden. We zijn flexibel en gemotiveerd tot buiten de grenzen van de kinesitherapeutisch vakgebied.

Voor wie?

Groepspraktijk OK biedt in de eerste lijn neurologische revalidatie aan voor patiënten met:

  • Een verworven hersenletsel door een trauma of ook NAH (niet aangeboren hersenletsel) genoemd: kinderen en volwassenen.
  • Een hersenletsel door spontane bloeding of CVA (cerebro vasculair accident) genoemd.
  • Een aangeboren hersenletsel met verlamming en spasticiteit tot gevolg of cerebral palsy (CP): kinderen en volwassenen.
  • Een evolutieve aandoening van de spieren of het zenuwstelsel ook neuromusculaire aandoening, myopathie of neuropathie genoemd: kinderen en volwassenen.
  • Een ruggenmergletsel waardoor benen en/of armen gedeeltelijk of volledig zijn verlamd: kinderen en volwassenen.

Hoe?

Het therapeutenteam van Groepspraktijk OK is er zich maar al te goed van bewust dat in de eerste lijn binnen de algemene revalidatie de neurologische revalidatie een bijzondere aanpak vraagt.

  • Daarom wordt er rekening gehouden met de specifieke onderscheiden aanpak van kinderen en volwassenen.
  • Groepspraktijk OK legt de grootste flexibiliteit aan de dag voor patiënten met chronische behandeling en ijvert zo mee voor hun beste socio-familiale structuur en stabiliteit.
  • Daarom gebruikt Groepspraktijk OK voor bijvoorbeeld de behandeling van NAH, CVA en CP typische technieken zoals NDT (Neuro developmental treatment) en principes uit de Bobaththerapie voor tonusnormalisatie, facilitatie om te komen tot zo normaal mogelijke bewegingspatronen.
  • Daarom heeft men in Groepspraktijk OK oog voor bijkomende gevolgen van de pathologie zoals het ontwikkelen van contracturen en orthopedische problemen en misvormingen en wil men constructief met ander zorgverstrekkers bijdragen aan management van deze problemen.
  • Ondersteuning bij het correct gebruik van orthesen en hulpmiddelen is een evidentie in Groepspraktijk OK.

Toegepast in geval van deze klachten

achillespeesontsteking
adductorentendinitis
ademhalings moeilijkheden
adhesieve capsulitis
anterieure schouderinstabiliteit
astma
avulsiefractuur
brachialgie
brachioradialis
bronchiëctasieën
bronchitis
bekkenkanteling
benauwdheid
blockage rug
bppv benigne persisterende positionele vertigo
bursitis
calcificaties
cerebral palsy
cerebrovasculair accident
cervicale pijn
cervicobrachialgie
cervicogene hoofdpijn
chronische autoimmune inflammatoire polyarthritis
chronische obstructieve longziekte (copd)
chronisch vermoeidheidsyndroom
contusio
cva
cvs
decompressie
dequervain tendinitis
dijspierscheur
dijspierkramp
dijspierpijn
discusdegeneratie
discuslijden
discuspathologie
dorsalgie
duizeligheid
elleboogbreuk
elleboogfractuur
elleboogpijn
elleboogverstuiking
enkelbreuk
enkeldistorsie
enkelfractuur
enkelverstuiking
entrapement
epicondylitis medialis of lateralis
evenwichtsproblemen
facetarthrose
facialisparese/paralyse
fasciitis plantaris
fibromyalgie
frozen shoulder
gangstoornissen
gewrichtspijnen
golferselleboog
gonarthrose
guillain barré
halspijn
halux valgus
hemiplegie
hernia
hoofdpijn
humerusfractuur
hyperventilatie
ijl in het hoofd
iliotibiaal frictiesyndroom
indeukingsfractuur
instabiliteit
intercostale pijn
inversietrauma enkel
impingement
ischialgie
isgblockage
isgpijn
itbfrictiesyndroom
longontsteking
lowbackpain
lumbalgie
lumboischialgie
lymfoedeem
mediaal bandletsel
menisectomie
meniscusblockage
meniscusscheur
myopathie
nah niet aangeboren hersenletsel
nekpijn
nektrauma
oedeem
onderugpijn
osteoartrose
paralyse
paraplegie
parese
paresthesiën
parkinson
patellofemorale klachten
peesontsteking
peesruptuur
peesscheur
pleuritis
plexus neuralgie
pneumonie
polsbreuk
polsfractuur
polsverstuiking
polyarthritis
polyneuropathie
psh
pubalgie
radiculopathie
reconstructie vkb
reflexsympatische dystrofie
reumatoïde artritis
rotatorcuff herstel
rugblockage
rugpijn
rusteloze benen
sacrumfractuur
sacroiliacale pijn
sciatique
scheenbeenbreuk
scheenbeenfractuur
scheenbeenvliesontsteking
schouderbreuk
schouderfractuur
schouderluxatie
schouderontwrichting
schouderpijn
scoliose
spanningshoofdpijn
spieratrofie
stijve nek
stijve knie
stressfractuur
sudeck
supraspinatusletsel
tendinitis
tendinopathie
tenniselleboog
tetraplegie
thoracale pijn
torticollis
tos thoracic outlet syndroom
trapeziussyndroom
trapezialgie
tussenribpijn
vertigo
vkb of voorste kruisband
whiplash

OK is een groepspraktijk voor gespecialiseerde kinesitherapie en osteopathie, gelegen in hartje Zottegem. OK biedt patiënten actuele, kwalitatieve en complementaire therapieën aan.