Relaxatietherapie

In Groepspraktijk OK kan u terecht voor individuele relaxatietherapie. Deze therapie kan gebruikt worden ter behandeling van een grote reeks aandoeningen. Een te langdurige blootstelling aan onrust en stress kan namelijk spanningsklachten veroorzaken die op verschillende manieren tot uiting kunnen komen: lichamelijk (bv. spanningshoofdpijn), emotioneel (bv. nerveus zijn), verstandelijk (bv. concentratiestoornissen) en gedragsmatig (bv. meer alcohol- en medicatieverbruik). Spanningsklachten zijn een alarmteken en een waarschuwing van het lichaam.

Stress is iets waar we in onze hedendaagse maatschappij niet omheen kunnen. Of je te maken hebt met grote veranderingen in je leven of met een opeenstapeling van allerlei kleine dagdagelijkse zorgen… Belangrijk is hoe je met stress omgaat. Ontspanningstechnieken helpen u bewust te maken van deze stressmechanismen en helpen u om te gaan met spanning en spanning te ontladen.

In de relaxatietherapie leren wij u technieken om uzelf tot rust te brengen. We beginnen steeds met een inleidend gesprek (communicatie en vertrouwen zijn essentieel in de relaxatietherapie) om daarna dan de keuze van de relaxatietechniek te bepalen.

De relaxatiesessies verlopen steeds volgens een bepaald stramien.

In eerste instantie is het belangrijk te achter halen wat uw klachten zijn en wat de oorzaak is, maar ook hoe u denkt over uw klacht en hoe u deze ervaart. Gesprekken en het opbouwen van een vertrouwensrelatie maken een groot deel uit van de relaxatietherapie.

Vervolgens gaan we de keuze van techniek bepalen. Deze is afhankelijk van de persoon zelf, de specifieke spanningsklachten en de vooropgestelde doelstellingen. Naarmate de sessies vorderen zal ook duidelijk worden welke technieken het meeste effect hebben bij de patiënt. Met ontspanningstechnieken kunnen we u leren hoe u de spieren kunt ontspannen. Als uw spieren ontspannen, wordt vanzelf de geest ook wat rustiger. Daardoor dalen de stresshormonen in het bloed, met als gevolg dat u beter slaapt, u bent beter uitgerust en u kunt er beter tegen. De neerwaartse spiraal wordt op dat moment omgezet in een opwaartse spiraal.

Ten laatste, als de technieken zijn aangeleerd, wordt u gestimuleerd deze ook een plaats te geven in het dagelijkse leven om zo de controle over uw eigen functioneren te herwinnen. Hierbij is continue communicatie tussen patiënt en therapeut essentieel.

Een overzicht van de verschillende relaxatietechnieken (meestal in combinatie met elkaar gebruikt):

AOT of ademhalings- en ontspanningsoefeningen

Van Dixhoorn gebruikt de ademhaling als dé basis van al zijn relaxatietechnieken. Samen met aandachtsverschuiving en bewegingsinstructies brengt dit de patiënt in een lager spanningniveau. Verschillende keren in een lager niveau van spanning geraken herstelt uiteindelijk de interne spanningsreferent met minder spanningsklachten tot gevolg.

Progressieve relaxatie

Dit is een actieve progressieve spierontspanning. Het is een musculaire relaxatie die een mentale ontspanning bekomt. In de progressieve relaxatie leert men spiergroep na spiergroep ontspannen. Dit door afwisselend spieren op te spannen en terug te ontspannen. Er wordt geen gebruik gemaakt van suggesties.

Autogene training

Autogene training is een geleide zelfontspanning, een autosuggestie. Door een passieve concentratie op een gevoel van zwaarte en warmt van het lichaam ontstaat een ontspanning van de spieren. Kenmerkend zijn de specifieke formules die de aandacht richten op de ledematen, het hart, de ademhaling en het voorhoofd. Autogene training kalmeert het autonome zenuwstelsel en leidt tot een diepe toestand van ontspanning.

Aromatherapie

Aromatherapie maakt gebruik van essentiële oliën uit planten, bloemen en fruit. Deze oliën zijn vluchtig en verdampen snel. De stoffen die hierbij vrijkomen werken herstellend en verfrissend in op het organisme. Ze kunnen door massage op het lichaam worden aangebracht of worden toegediend via baden of inhalatie.

Massage

Massage vermindert spierspanning en zorgt ervoor dat men trager gaat ademhalen waardoor men een kalmerend effect verkrijgt.

Toegepast in geval van deze klachten

achillespeesontsteking
adductorentendinitis
ademhalings moeilijkheden
adhesieve capsulitis
anterieure schouderinstabiliteit
astma
avulsiefractuur
brachialgie
brachioradialis
bronchiëctasieën
bronchitis
bekkenkanteling
benauwdheid
blockage rug
bppv benigne persisterende positionele vertigo
bursitis
calcificaties
cerebral palsy
cerebrovasculair accident
cervicale pijn
cervicobrachialgie
cervicogene hoofdpijn
chronische autoimmune inflammatoire polyarthritis
chronische obstructieve longziekte (copd)
chronisch vermoeidheidsyndroom
contusio
cva
cvs
decompressie
dequervain tendinitis
dijspierscheur
dijspierkramp
dijspierpijn
discusdegeneratie
discuslijden
discuspathologie
dorsalgie
duizeligheid
elleboogbreuk
elleboogfractuur
elleboogpijn
elleboogverstuiking
enkelbreuk
enkeldistorsie
enkelfractuur
enkelverstuiking
entrapement
epicondylitis medialis of lateralis
evenwichtsproblemen
facetarthrose
facialisparese/paralyse
fasciitis plantaris
fibromyalgie
frozen shoulder
gangstoornissen
gewrichtspijnen
golferselleboog
gonarthrose
guillain barré
halspijn
halux valgus
hemiplegie
hernia
hoofdpijn
humerusfractuur
hyperventilatie
ijl in het hoofd
iliotibiaal frictiesyndroom
indeukingsfractuur
instabiliteit
intercostale pijn
inversietrauma enkel
impingement
ischialgie
isgblockage
isgpijn
itbfrictiesyndroom
longontsteking
lowbackpain
lumbalgie
lumboischialgie
lymfoedeem
mediaal bandletsel
menisectomie
meniscusblockage
meniscusscheur
myopathie
nah niet aangeboren hersenletsel
nekpijn
nektrauma
oedeem
onderugpijn
osteoartrose
paralyse
paraplegie
parese
paresthesiën
parkinson
patellofemorale klachten
peesontsteking
peesruptuur
peesscheur
pleuritis
plexus neuralgie
pneumonie
polsbreuk
polsfractuur
polsverstuiking
polyarthritis
polyneuropathie
psh
pubalgie
radiculopathie
reconstructie vkb
reflexsympatische dystrofie
reumatoïde artritis
rotatorcuff herstel
rugblockage
rugpijn
rusteloze benen
sacrumfractuur
sacroiliacale pijn
sciatique
scheenbeenbreuk
scheenbeenfractuur
scheenbeenvliesontsteking
schouderbreuk
schouderfractuur
schouderluxatie
schouderontwrichting
schouderpijn
scoliose
spanningshoofdpijn
spieratrofie
stijve nek
stijve knie
stressfractuur
sudeck
supraspinatusletsel
tendinitis
tendinopathie
tenniselleboog
tetraplegie
thoracale pijn
torticollis
tos thoracic outlet syndroom
trapeziussyndroom
trapezialgie
tussenribpijn
vertigo
vkb of voorste kruisband
whiplash

OK is een groepspraktijk voor gespecialiseerde kinesitherapie en osteopathie, gelegen in hartje Zottegem. OK biedt patiënten actuele, kwalitatieve en complementaire therapieën aan.