Craniale Osteopathie

De craniale therapie is een behandeling van en via onze schedel met invloed op de schedel zelf maar ook op de gerelateerde weefsels. Het is een behandeling van structuren en functies met invloed op diverse functies ter hoogte van onze schedel.

Deze behandelingswijze veronderstelt dat verschillende delen van de schedel beweeglijk zijn ten opzichte van elkaar ter hoogte van de suturen of zeg maar naden. Aan de binnenzijde van de schedelbeenderen wordt deze beweeglijkheid verder gezet door de hersenvliezen. Langs het achterhoofdsgat lopen deze vliezen over in de ruggenmergvliezen om zo uiteindelijk te eindigen ter hoogte van het heiligenbeen.

Deze doorlopende structuur en hun bewegelijkheid zijn voor de craniale behandeling essentieel. Beperkingen en stoornissen worden vaak als oorzaak van klachten in het pariëtale en viscerale systeem gezien. Iedereen ervaart dat er een innerlijke kracht is die ons het lichaam zo gezond mogelijk houdt, helpt te verdedigen en aan te passen, waardoor allerlei letsels kunnen overwonnen worden. Als dit lukt spreekt men in de osteopathie van homeostase. In onze schedel en ruggenmergkanaal huist ook het systeem dat deze kracht regelt: het neuro-vegetatieve systeem of het autonome zenuwstelsel. Het houdt in alle mogelijke situaties het lichaam in evenwicht op vlak van lichaamstemperatuur, hormonale verhoudingen, bloeddruk, hartfrequentie, waterhuishouding, mineralenbalans en bloedsuikerspiegel, etc.. Aldus verzekert dit systeem de mogelijkheid tot het leveren van prestaties, het behoud en herstel van de gezondheid.

Waarvoor?

Doordat traumata, spanningen in de nek- en rugspieren de beweeglijkheid van deze schedelbotten kunnen verstoren hebben zij een negatieve invloed op het neuro-vegetatieve systeem en onze gezondheid.

Craniale technieken hebben als doel de flexibiliteit en de circulatie in de schedel te verbeteren. Ze stimuleren het neuro-vegetatieve systeem en helpen aldus bij de normalisering van al de lichaamsfuncties. Zo is naast het herstel van beweeglijkheid van de gewrichten en het stimuleren van de orgaanfuncties het verbeteren van de flexibiliteit van de schedel een waardevol werktuig in het therapeutisch arsenaal.

Toegepast in geval van deze klachten

achillespeesontsteking
adductorentendinitis
ademhalings moeilijkheden
adhesieve capsulitis
anterieure schouderinstabiliteit
astma
avulsiefractuur
brachialgie
brachioradialis
bronchiëctasieën
bronchitis
bekkenkanteling
benauwdheid
blockage rug
bppv benigne persisterende positionele vertigo
bursitis
calcificaties
cerebral palsy
cerebrovasculair accident
cervicale pijn
cervicobrachialgie
cervicogene hoofdpijn
chronische autoimmune inflammatoire polyarthritis
chronische obstructieve longziekte (copd)
chronisch vermoeidheidsyndroom
contusio
cva
cvs
decompressie
dequervain tendinitis
dijspierscheur
dijspierkramp
dijspierpijn
discusdegeneratie
discuslijden
discuspathologie
dorsalgie
duizeligheid
elleboogbreuk
elleboogfractuur
elleboogpijn
elleboogverstuiking
enkelbreuk
enkeldistorsie
enkelfractuur
enkelverstuiking
entrapement
epicondylitis medialis of lateralis
evenwichtsproblemen
facetarthrose
facialisparese/paralyse
fasciitis plantaris
fibromyalgie
frozen shoulder
gangstoornissen
gewrichtspijnen
golferselleboog
gonarthrose
guillain barré
halspijn
halux valgus
hemiplegie
hernia
hoofdpijn
humerusfractuur
hyperventilatie
ijl in het hoofd
iliotibiaal frictiesyndroom
indeukingsfractuur
instabiliteit
intercostale pijn
inversietrauma enkel
impingement
ischialgie
isgblockage
isgpijn
itbfrictiesyndroom
longontsteking
lowbackpain
lumbalgie
lumboischialgie
lymfoedeem
mediaal bandletsel
menisectomie
meniscusblockage
meniscusscheur
myopathie
nah niet aangeboren hersenletsel
nekpijn
nektrauma
oedeem
onderugpijn
osteoartrose
paralyse
paraplegie
parese
paresthesiën
parkinson
patellofemorale klachten
peesontsteking
peesruptuur
peesscheur
pleuritis
plexus neuralgie
pneumonie
polsbreuk
polsfractuur
polsverstuiking
polyarthritis
polyneuropathie
psh
pubalgie
radiculopathie
reconstructie vkb
reflexsympatische dystrofie
reumatoïde artritis
rotatorcuff herstel
rugblockage
rugpijn
rusteloze benen
sacrumfractuur
sacroiliacale pijn
sciatique
scheenbeenbreuk
scheenbeenfractuur
scheenbeenvliesontsteking
schouderbreuk
schouderfractuur
schouderluxatie
schouderontwrichting
schouderpijn
scoliose
spanningshoofdpijn
spieratrofie
stijve nek
stijve knie
stressfractuur
sudeck
supraspinatusletsel
tendinitis
tendinopathie
tenniselleboog
tetraplegie
thoracale pijn
torticollis
tos thoracic outlet syndroom
trapeziussyndroom
trapezialgie
tussenribpijn
vertigo
vkb of voorste kruisband
whiplash

OK is een groepspraktijk voor gespecialiseerde kinesitherapie en osteopathie, gelegen in hartje Zottegem. OK biedt patiënten actuele, kwalitatieve en complementaire therapieën aan.