Viscerale Osteopathische Aanpak

Deze osteopathische behandeling is louter en alleen gebaseerd op zachte manuele technieken. Zeggen dat slecht functionerende organen helemaal niets te maken hebben met klachten ter hoogte van het bewegings- of pariëtale stelsel is een even naïef standpunt als zeggen dat elke pariëtale klacht in het bewegingsstselsel te herleiden is tot een slecht functionerend orgaan ergens in het lichaam.

De waarheid ligt in het midden. Elke osteopathische behandeling heeft zeker een visceraal luik. Ons hoeft u ook niet meer te overtuigen dat een behandeling succesvoller is en pas af is met voldoende aandacht voor een viscerale behandeling.

Pijn in het bewegingsapparaat kan ook veroorzaakt worden door een ander probleem, elders in het lichaam Dit kan spanning of irritatie in de organen zijn. Vaak ervaart de patiënt zelf geen klachten ter hoogte van zijn organen.

Waarvoor?

Zo bijvoorbeeld legt hij zelf geen verband tussen zijn al maanden tegenstrubbelende maag en zijn nu plots opkomende pijn in de linker schouder waarvoor hij consulteert. Prikkeling van de galblaas kan hardnekkige klachten geven aan de rechter schouder, tussen de schouderbladen, uitstralend tot tussen de ribben.

De osteopaat gaat hierin verder dan in het klassieke medische denken. Maar ook daar worden de laatste tijd meer en meer deze verbanden tussen organen en het bewegingsstelsel toch gelegd. Vrouwen kennen vast het verband tussen gynaecologie en lage rugklachten. De meest gekende maar jammer genoeg gevaarlijkste klacht is pijn in de rechter arm wanneer er een stoornis is in de functie van het hart.

Uiteraard heeft de osteopaat in zijn opleiding ook geleerd wanneer hij patiënten voor nader medisch onderzoek van het visceraal systeem naar de arts moet verwijzen.

En u kan wel begrijpen dat de osteopaat naast zijn manuele technieken om de orgaanfunctie te bevorderen dan ook vaak adviezen geeft over voeding en levenshygiëne.

Toegepast in geval van deze klachten

achillespeesontsteking
adductorentendinitis
ademhalings moeilijkheden
adhesieve capsulitis
anterieure schouderinstabiliteit
astma
avulsiefractuur
brachialgie
brachioradialis
bronchiëctasieën
bronchitis
bekkenkanteling
benauwdheid
blockage rug
bppv benigne persisterende positionele vertigo
bursitis
calcificaties
cerebral palsy
cerebrovasculair accident
cervicale pijn
cervicobrachialgie
cervicogene hoofdpijn
chronische autoimmune inflammatoire polyarthritis
chronische obstructieve longziekte (copd)
chronisch vermoeidheidsyndroom
contusio
cva
cvs
decompressie
dequervain tendinitis
dijspierscheur
dijspierkramp
dijspierpijn
discusdegeneratie
discuslijden
discuspathologie
dorsalgie
duizeligheid
elleboogbreuk
elleboogfractuur
elleboogpijn
elleboogverstuiking
enkelbreuk
enkeldistorsie
enkelfractuur
enkelverstuiking
entrapement
epicondylitis medialis of lateralis
evenwichtsproblemen
facetarthrose
facialisparese/paralyse
fasciitis plantaris
fibromyalgie
frozen shoulder
gangstoornissen
gewrichtspijnen
golferselleboog
gonarthrose
guillain barré
halspijn
halux valgus
hemiplegie
hernia
hoofdpijn
humerusfractuur
hyperventilatie
ijl in het hoofd
iliotibiaal frictiesyndroom
indeukingsfractuur
instabiliteit
intercostale pijn
inversietrauma enkel
impingement
ischialgie
isgblockage
isgpijn
itbfrictiesyndroom
longontsteking
lowbackpain
lumbalgie
lumboischialgie
lymfoedeem
mediaal bandletsel
menisectomie
meniscusblockage
meniscusscheur
myopathie
nah niet aangeboren hersenletsel
nekpijn
nektrauma
oedeem
onderugpijn
osteoartrose
paralyse
paraplegie
parese
paresthesiën
parkinson
patellofemorale klachten
peesontsteking
peesruptuur
peesscheur
pleuritis
plexus neuralgie
pneumonie
polsbreuk
polsfractuur
polsverstuiking
polyarthritis
polyneuropathie
psh
pubalgie
radiculopathie
reconstructie vkb
reflexsympatische dystrofie
reumatoïde artritis
rotatorcuff herstel
rugblockage
rugpijn
rusteloze benen
sacrumfractuur
sacroiliacale pijn
sciatique
scheenbeenbreuk
scheenbeenfractuur
scheenbeenvliesontsteking
schouderbreuk
schouderfractuur
schouderluxatie
schouderontwrichting
schouderpijn
scoliose
spanningshoofdpijn
spieratrofie
stijve nek
stijve knie
stressfractuur
sudeck
supraspinatusletsel
tendinitis
tendinopathie
tenniselleboog
tetraplegie
thoracale pijn
torticollis
tos thoracic outlet syndroom
trapeziussyndroom
trapezialgie
tussenribpijn
vertigo
vkb of voorste kruisband
whiplash

OK is een groepspraktijk voor gespecialiseerde kinesitherapie en osteopathie, gelegen in hartje Zottegem. OK biedt patiënten actuele, kwalitatieve en complementaire therapieën aan.