Ademhalingstherapie

De best gekende toepassing van de ademhalingskinesitherapie of AH-kine is deze met een curatieve bedoeling om de longen te zuiveren van overtollige slijmen bij de acute aandoeningen van de luchtwegen.

Aan de hand van specifieke ademhalingstechnieken kunnen slijmen van diep uit de longen gedraineerd en opgehoest worden. In Groepspraktijk OK heeft het team zich hiervoor bijgeschoold en gebruikt het zogeheten bronchiaal toilet met volgende technieken:

 • reinigen van de bovenste luchtwegen (neus, mond, strottenhoofd)
 • eventueel toedienen van aërosol
 • correct leren ademen
 • functioneel leren ademen tijdens bv lopen of springen op een trampoline
 • drainage / autogene drainage

De ademhalingstherapie heeft zeker ook een preventief luik voor de chronische longaandoeningen met:

 • relaxatie en ademen
 • mobilisatie van de borstkast
 • algemene conditie / spiertraining

Bijkomend kunnen we vermelden dat ademhalingstherapie ook een aanvulling kan zijn wanneer  we bij klachten in de schoudergordel, nek en rug  de ademhalingsmechaniek in deze lichaamsregionen willen optimaliseren.

Is tapotage nog nuttig?

Tot voor enkele jaren werd ook in Groepspraktijk OK tapotage toegepast vanuit de gedachte dat de opgewekte trillingen het mucus zullen losmaken van de wand van de luchtwegen. Intussen hebben internationaal wetenschappelijk onderzoeken ook het therapeutenteam van groepspraktijk OK overtuigd dat men aan tapotage hoogstens een relaxerend effect kan toeschrijven. Het zou niet die grote bijdrage hebben tot de drainage of het afvoeren van slijmen uit de luchtwegen omdat de luchtmassa in de longen, het vet-, spier- en longweefsel en ook nog de thoraxwand de trillingen opslorpen.

Er zijn aanwijzingen dat er enig effect is bij frequenties tussen de 10 – 20 Hz waarmee we nog enigszins de vibraties met toestellen zoals een Vibrax kunnen verantwoorden.

Andere technieken in Groepspraktijk OK

Groepspraktijk OK gebruikt daarom tal van andere technieken die intussen hun positieve effecten hebben bewezen:

 • posturale drainage als ondersteunende techniek in combinatie met andere drainagetechnieken
 • Het bevorderen van de luchtwegdoorgankelijkheid door het verhogen van de intrabronchiale druk met P.E.P.-techniek, oscilerende PEP zoals Flutter
 • het bevorderen van de expiratoire stroomsnelheid door correcte hoesttechniek en het vergroten van het ademvolume
 • autogene drainage
 • technieken van Guy Postiaux gecombineerd met bovenstaande technieken bouncing en thoraxaandrukkingen

Voor wie?

ASTMA

De ademhaling van een astmapatiënt is intensiever dan die van een gezond mens. Een volwassen astma-patiënt ademt gemiddeld 10-12 liter lucht per.

Tijdens een astma-aanval kan dat volume stijgen tot 15-20 liter per minuut. Bij astma heeft Groepspraktijk OK goede resultaten wanneer we enkele principes van Buteyko toepassen: een natuurlijke en efficiënte manier om astmatische aanvallen tegen te gaan.

Met de eenvoudige Buteyko-techniek wordt de geademde hoeveelheid lucht per minuut beperkt tot dat van een gezonde volwassene: 4-6 liter per minuut.

In Groepspraktijk OK leert de astma-patiënt een reeks speciale ademhalingsoefeningen waardoor de aanvallen minder talrijk en minder erg worden en vaak helemaal verdwijnen. Met de Buteyko-methode kan de patiënt zelf zijn kritische situaties beter inschatten en beheersen.

Dit heeft op zijn beurt een gunstig effect op het medicatiegebruik met wat bijkomende ademhalingsoefeningen.

MUCOVISCIDOSE

In Groepspraktijk OK leren we onze “muco-patiënt” aan om dagelijks en zelfs meer indien nodig alleen of met de hulp van een kinesitherapeut, zijn ademhalingsoefeningen te doen.

Groepspraktijk OK richt zijn ademhalingskinesitherapie op het verwijderen van de slijmen uit de luchtwegen door drainage. Zo verbeteren we ook de algemene conditie van de muco-patiënt.

In Groepspraktijk gebruiken we verschillende middelen en methodes om slijmen doeltreffend te verwijderen: ademhalingsoefeningen (spelenderwijs met kinderen), individuele drainage en een geassisteerde ademhaling. Tapotage of ook “kloppen” genoemd, is ten hoogste een relaxerend zo toonde intussen internationaal onderzoek aan. Het draagt niet bij tot de drainage of het afvoeren van slijmen uit de luchtwegen.

Daarom geven we in Groepspraktijk OK het zogenaamd “longtoilet” door gecontroleerde of actieve uitademing. Vanaf heel jonge leeftijd kan men deze doeltreffende autogene drainage aanleren.

Groepspraktijk OK leert zo de jonge muco-patiëntjes zijn hoest controleren en met ademhalingstechnieken, hun slijmen uit hun longen losmaken en uiteindelijk naar boven halen.

Groepspraktijk betrekt van bij het begin de ouders bij de behandeling, zodat ze na verloop van tijd zelf bepaalde zorgen kunnen verlenen. Uiteraard overlegt Groepspraktijk OK met de arts en het mucoviscidose-referentiecentrum.

AH-kine bij baby’s

Is tapotage nog nuttig? Deze technieken worden toegepast vanuit de gedachte dat de opgewekte trillingen het mucus zullen losmaken van de wand van de luchtwegen.

Intussen toonde internationaal wetenschappelijk onderzoek aan dat men aan tapotage hoogstens een relaxerend effect kan toeschrijven.

Het zou niet die grote bijdrage hebben tot de drainage of het afvoeren van slijmen uit de luchtwegen omdat de luchtmassa in de longen, het vet-, spier- en longweefsel en ook nog de thoraxwand de trillingen opslorpen. Er zijn aanwijzingen dat er enig effect is bij frequenties tussen de 10 – 20 Hz wat nog enigszins de vibraties met toestellen kan verantwoorden.

Bij baby’s en zuigelingen maken we daarom gebruik van andere technieken, nl bouncing en thoraxaandrukkingen, houdingswissels en technieken van Guy Postiaux en vibraties. Deze technieken worden echter nog zelden uitgevoerd.

OK is een groepspraktijk voor gespecialiseerde kinesitherapie en osteopathie, gelegen in hartje Zottegem. OK biedt patiënten actuele, kwalitatieve en complementaire therapieën aan.