WINBACK therapie

Warmte is tot op de dag van vandaag nog steeds de beste natuurlijke spierontspanner en heeft vele voordelen. In de praktijk maken we gebruik van de WINBACK Diathermic Device of Tecar Therapy, het moderne broertje van de klassieke warmtepakkingen.

Werking

De WINBACK maakt gebruik van elektrische stromen om warmte op te wekken. Hoge frequentie veranderingen tussen 0,3 en 1,2 MHz veroorzaken intra- en extracellulaire veranderingen opgewekt door de elektrische stroom. Elk individu heeft enige mate van elektrische permeabiliteit. Deze permeabiliteit is nodig voor het mogelijk maken van uitwisseling tussen verschillende cellen. 

Doelstellingen

 • Onmiddellijke pijndemping: inwerking op de pijnreceptoren welke het pijnsignaal onderdrukken via de pijnpoortheorie.
 • Pijndemping op lange termijn: vrijstelling van endorfines binnen 12h na aplicatie en die in het lichaam aanwezig blijven 24-48h nadien.
 • Permanente pijndemping: vermindering van spanning tgv fibrosen, contracturen en oedeem.
 • Vasculaire stimulatie: als adaptatie op de lokale warmteapplicatie
 • Lymfedrainage: een pompeffect wordt getriggerd door inwerking op de lymfeknopen waardoor de afvoer versnelt wordt
 • Relaxatie
 • Lokale diathermie: temperatuurstijging tot 42°

Indicaties

 • traumata: contracturen, spierscheuren en -verrekkingen, sinoviti, bursitis, sprains
 • pijn
 • reuma
 • sport
 • lymfomatologie
 • esthetisch: waterretentie, afslanking, elimenatie van celluliti

Contra-indicaties

 • Pacemaker
 • Tromboflebitis
 • Zwangerschap  
 • Kinderen: groter rebound effect ter hoogte van groeiplaten
 • Hypersensitiviteit voor warmte
 • Koorts, infectie

Toegepast in geval van deze klachten

achillespeesontsteking
adductorentendinitis
ademhalings moeilijkheden
adhesieve capsulitis
anterieure schouderinstabiliteit
astma
avulsiefractuur
brachialgie
brachioradialis
bronchiëctasieën
bronchitis
bekkenkanteling
benauwdheid
blockage rug
bppv benigne persisterende positionele vertigo
bursitis
calcificaties
cerebral palsy
cerebrovasculair accident
cervicale pijn
cervicobrachialgie
cervicogene hoofdpijn
chronische autoimmune inflammatoire polyarthritis
chronische obstructieve longziekte (copd)
chronisch vermoeidheidsyndroom
contusio
cva
cvs
decompressie
dequervain tendinitis
dijspierscheur
dijspierkramp
dijspierpijn
discusdegeneratie
discuslijden
discuspathologie
dorsalgie
duizeligheid
elleboogbreuk
elleboogfractuur
elleboogpijn
elleboogverstuiking
enkelbreuk
enkeldistorsie
enkelfractuur
enkelverstuiking
entrapement
epicondylitis medialis of lateralis
evenwichtsproblemen
facetarthrose
facialisparese/paralyse
fasciitis plantaris
fibromyalgie
frozen shoulder
gangstoornissen
gewrichtspijnen
golferselleboog
gonarthrose
guillain barré
halspijn
halux valgus
hemiplegie
hernia
hoofdpijn
humerusfractuur
hyperventilatie
ijl in het hoofd
iliotibiaal frictiesyndroom
indeukingsfractuur
instabiliteit
intercostale pijn
inversietrauma enkel
impingement
ischialgie
isgblockage
isgpijn
itbfrictiesyndroom
longontsteking
lowbackpain
lumbalgie
lumboischialgie
lymfoedeem
mediaal bandletsel
menisectomie
meniscusblockage
meniscusscheur
myopathie
nah niet aangeboren hersenletsel
nekpijn
nektrauma
oedeem
onderugpijn
osteoartrose
paralyse
paraplegie
parese
paresthesiën
parkinson
patellofemorale klachten
peesontsteking
peesruptuur
peesscheur
pleuritis
plexus neuralgie
pneumonie
polsbreuk
polsfractuur
polsverstuiking
polyarthritis
polyneuropathie
psh
pubalgie
radiculopathie
reconstructie vkb
reflexsympatische dystrofie
reumatoïde artritis
rotatorcuff herstel
rugblockage
rugpijn
rusteloze benen
sacrumfractuur
sacroiliacale pijn
sciatique
scheenbeenbreuk
scheenbeenfractuur
scheenbeenvliesontsteking
schouderbreuk
schouderfractuur
schouderluxatie
schouderontwrichting
schouderpijn
scoliose
spanningshoofdpijn
spieratrofie
stijve nek
stijve knie
stressfractuur
sudeck
supraspinatusletsel
tendinitis
tendinopathie
tenniselleboog
tetraplegie
thoracale pijn
torticollis
tos thoracic outlet syndroom
trapeziussyndroom
trapezialgie
tussenribpijn
vertigo
vkb of voorste kruisband
whiplash

OK is een groepspraktijk voor gespecialiseerde kinesitherapie en osteopathie, gelegen in hartje Zottegem. OK biedt patiënten actuele, kwalitatieve en complementaire therapieën aan.