Dry Needling

Dry Needling (DN) is een minimaal invasieve techniek voor de behandeling van triggerpoints. Het aanprikken van pijnlijke punten in de spieren zorgt voor een directe en langdurige ontspanning.

Wat is Dry Needling?

Bij Dry Needling wordt gebruikt gemaakt van acupunctuurnaalden zonder het injecteren van vloeistof. Toch is DN niet hetzelfde als acupunctuur. Bij deze laatste techniek worden vaak meerdere naalden oppervlakkig aangebracht in het lichaam, die ook langere tijd blijven zitten. Daar waar acupunctuur zich focust op het plaatsen van naalden volgens vaste energiebanen, prikt men bij DN enkel op vaste, voelbare punten en dit met slechts één naald.

Wat is een triggerpoint?

Een Triggerpoint is een voelbare knoop in de spier die naast lokale drukpijn ook pijn op afstand veroorzaakt (= gerefereerde pijn).

Triggerpoints kunnen volgende klachten geven:

  • stijfheid/ pijn in de spier: lokaal en op afstand
  • bewegingsbeperking
  • verminderde spierkracht en coördinatie
  • gevoelsstoornissen: zwaarheid, tintelingen, duizeligheid, …

Is Dry Needling pijnlijk?

Het inbrengen van de naald is op zich niet pijnlijk. Enkel op het moment dat het triggerpoint aangeprikt wordt, trekt de spier kort samen wat gepaard kan gaan met een kortdurend krampgevoel. Onmiddellijk daarna voelt de spier meer ontspannen aan en kunt u vlotter bewegen. Soms kan na behandeling enige spierstijfheid/ spiervermoeidheid gevoeld worden die slechts 1 à 2 dagen duurt.

De kinesitherapeut zal na een grondig vraaggesprek en onderzoek de pijnlijke triggerpoints in de spieren behandelen. Bij langdurige en meer uitgebreide klachten worden meerdere spieren aangeprikt die soms ook via de wervelzuil beïnvloedt worden.

Toegepast in geval van deze klachten

achillespeesontsteking
adductorentendinitis
ademhalings moeilijkheden
adhesieve capsulitis
anterieure schouderinstabiliteit
astma
avulsiefractuur
brachialgie
brachioradialis
bronchiëctasieën
bronchitis
bekkenkanteling
benauwdheid
blockage rug
bppv benigne persisterende positionele vertigo
bursitis
calcificaties
cerebral palsy
cerebrovasculair accident
cervicale pijn
cervicobrachialgie
cervicogene hoofdpijn
chronische autoimmune inflammatoire polyarthritis
chronische obstructieve longziekte (copd)
chronisch vermoeidheidsyndroom
contusio
cva
cvs
decompressie
dequervain tendinitis
dijspierscheur
dijspierkramp
dijspierpijn
discusdegeneratie
discuslijden
discuspathologie
dorsalgie
duizeligheid
elleboogbreuk
elleboogfractuur
elleboogpijn
elleboogverstuiking
enkelbreuk
enkeldistorsie
enkelfractuur
enkelverstuiking
entrapement
epicondylitis medialis of lateralis
evenwichtsproblemen
facetarthrose
facialisparese/paralyse
fasciitis plantaris
fibromyalgie
frozen shoulder
gangstoornissen
gewrichtspijnen
golferselleboog
gonarthrose
guillain barré
halspijn
halux valgus
hemiplegie
hernia
hoofdpijn
humerusfractuur
hyperventilatie
ijl in het hoofd
iliotibiaal frictiesyndroom
indeukingsfractuur
instabiliteit
intercostale pijn
inversietrauma enkel
impingement
ischialgie
isgblockage
isgpijn
itbfrictiesyndroom
longontsteking
lowbackpain
lumbalgie
lumboischialgie
lymfoedeem
mediaal bandletsel
menisectomie
meniscusblockage
meniscusscheur
myopathie
nah niet aangeboren hersenletsel
nekpijn
nektrauma
oedeem
onderugpijn
osteoartrose
paralyse
paraplegie
parese
paresthesiën
parkinson
patellofemorale klachten
peesontsteking
peesruptuur
peesscheur
pleuritis
plexus neuralgie
pneumonie
polsbreuk
polsfractuur
polsverstuiking
polyarthritis
polyneuropathie
psh
pubalgie
radiculopathie
reconstructie vkb
reflexsympatische dystrofie
reumatoïde artritis
rotatorcuff herstel
rugblockage
rugpijn
rusteloze benen
sacrumfractuur
sacroiliacale pijn
sciatique
scheenbeenbreuk
scheenbeenfractuur
scheenbeenvliesontsteking
schouderbreuk
schouderfractuur
schouderluxatie
schouderontwrichting
schouderpijn
scoliose
spanningshoofdpijn
spieratrofie
stijve nek
stijve knie
stressfractuur
sudeck
supraspinatusletsel
tendinitis
tendinopathie
tenniselleboog
tetraplegie
thoracale pijn
torticollis
tos thoracic outlet syndroom
trapeziussyndroom
trapezialgie
tussenribpijn
vertigo
vkb of voorste kruisband
whiplash

OK is een groepspraktijk voor gespecialiseerde kinesitherapie en osteopathie, gelegen in hartje Zottegem. OK biedt patiënten actuele, kwalitatieve en complementaire therapieën aan.