Tele- en videoconsult

Het RIZIV laat nu ons kinesitherapeuten toe gebruik te maken in deze COVID-19-pandemie om u op thuis op te volgen via video- en/of een telefonisch consultatie.

Om de continuïteit van uw kinesitherapeutische zorg en het stabiliseren of verbeteren van uw gezondheidstoestand te garanderen, zijn een video- en telefonisch consult gedurende de coronacrisis zeker aangewezen.

De overheid heeft 2 vormen van prestaties voorzien die wij als therapeuten ook kunnen attesteren met een code zoals u die ook kent bij de andere behandelingen op uw getuigschrift. We sommen eens voor u op wat dit inhoudt:

  1. Belangrijk om te vermelden is dat u, de patiënt geen remgeld moet betalen.
  2. Een Videoconsult moet dan tijdens een week minstens twee keer op afstand plaats vinden met u als patiënt, waarvan één een minimum duur van 20 minuten, en we moeten tijdens dit videogesprek samen een oefenprogramma bespreken.
  3. Het Telefonisch consult (dus geen video): moet ook 2x per week plaats vinden met u als patiënt waarbij we ook hier uw oefenprogramma bespreken.

Het team van Groepspraktijk OK kan per patiënt en per week slechts één van beide consulten toepassen.
Gedurende de week waarin deze, zeg maar deze digitale consultaties, plaatsvinden kunnen er uiteraard geen echte kinesitherapeutische behandelingen worden gegeven. Een week start op maandag en eindigt op zondag.

Wat mag u van dit consult op afstand minstens verwachten:

  • de evaluatie van uw toestand via een anamnesegesprek en eventueel zover mogelijk visueel onderzoeken van uitvoeren en bewegelijkheid.
  • de opmaak van een individueel oefenprogramma en de timing van ADL-activiteiten
  • tijdens die 2 contacten per week gaan we u stimuleren bij het oefenprogramma
  • het opvolgen en bijsturen van uw oefenprogramma tijdens het video of telefonisch contact
  • wij registreren bij ons in uw dossier nuttige parameters, evoluties, problemen (mobiliteit, kracht, functioneren…)

 

Belangrijk om weten voor u is dat deze digitale verstrekking geen invloed heeft op de “telling” van het aantal prestaties op uw voorschrift met C (courante), Fa- en Fb-pathologie.

Terecht wijst de overheid (RIZIV) de kinesistenpraktijken erop dat de gebruikte applicaties verplicht een end-to-end-encryptie moet bevatten. Dat betekent dat uw videoconsult op een beveiligde manier kan gebeuren via een professioneel digitale platform gespecialiseerd in applicaties voor medische videoconsult.

HEEFT U INTERESSE? STUUR ONS EEN MAIL (info@groepspraktijkOK.be) EN WIJ REGELEN DERGELIJKE CONSULTATIES.OK is een groepspraktijk voor gespecialiseerde kinesitherapie en osteopathie, gelegen in hartje Zottegem. OK biedt patiënten actuele, kwalitatieve en complementaire therapieën aan.