Sportrevalidatie

Ook na een sportblessure kunt u in Groepspraktijk OK terecht voor een revalidatieprogramma op maat. Zowel recreatieve, competitie-, als topsporters trachten we zo goed mogelijk te begeleiden met als doel terug zo optimaal mogelijk hun sport te laten hervatten en herval te voorkomen.

In Groepspraktijk OK doet de therapeut in een eerste fase een uitgebreid onderzoek met eventueel een analyse van de sport (loopanalyse, sportspecifieke bewegingsanalyse). Op basis van deze resultaten worden de verschillende behandelingsmogelijkheden geselecteerd en wordt er een sportspecifiek oefenprogramma opgesteld.

Gedurende de revalidatieperiode wordt u behandeld in de praktijk met de meest up-to-date behandelingstechnieken, wordt u begeleid en gecoacht tijdens de voor u zorgvuldig uitgekozen oefeningen en krijgt u een trainingsprogramma mee voor thuis. In samenspraak met u worden behandelingen en oefeningen aangepast in functie van de fase van uw revalidatie, uw progressie en/of klachten.

Binnen Groepspraktijk OK streven we niet alleen naar herstel, maar ook naar preventie om recidief van de blessure te voorkomen. Daarom worden aspecten als coördinatie, lenigheid, snelheid, uithoudingsvermogen en kracht in de behandeling betrokken.

Het maken van een behandelingsplan en revalidatieschema in relatie tot uw sportbeoefening is onze bekommernis in Groepspraktijk OK.

Voor wie?

Zowel de recreatieve als de competitieve en topsporter kunnen in Groepspraktijk OK terecht. Bij ons kunt u terecht voor volgende blessures:

  • Peesgerelateerde klachten: problemen met achillespees, patellapees (kniepees), tenniselleboog, golferselleboog…
  • Spiergerelateerde klachten: spierscheur, spierverrekking, stramme spieren
  • Rugklachten: klachten ter hoogte van de nek, bovenrug, onderrug, bekken
  • Schouder-, elleboog- en handklachten
  • Heup-, knie- en voetklachten
  • Na orthopedische operaties: voorste kruisband, achterste kruisband, meniscus, kraakbeen…

Toegepast in geval van deze klachten

achillespeesontsteking
adductorentendinitis
ademhalings moeilijkheden
adhesieve capsulitis
anterieure schouderinstabiliteit
astma
avulsiefractuur
brachialgie
brachioradialis
bronchiëctasieën
bronchitis
bekkenkanteling
benauwdheid
blockage rug
bppv benigne persisterende positionele vertigo
bursitis
calcificaties
cerebral palsy
cerebrovasculair accident
cervicale pijn
cervicobrachialgie
cervicogene hoofdpijn
chronische autoimmune inflammatoire polyarthritis
chronische obstructieve longziekte (copd)
chronisch vermoeidheidsyndroom
contusio
cva
cvs
decompressie
dequervain tendinitis
dijspierscheur
dijspierkramp
dijspierpijn
discusdegeneratie
discuslijden
discuspathologie
dorsalgie
duizeligheid
elleboogbreuk
elleboogfractuur
elleboogpijn
elleboogverstuiking
enkelbreuk
enkeldistorsie
enkelfractuur
enkelverstuiking
entrapement
epicondylitis medialis of lateralis
evenwichtsproblemen
facetarthrose
facialisparese/paralyse
fasciitis plantaris
fibromyalgie
frozen shoulder
gangstoornissen
gewrichtspijnen
golferselleboog
gonarthrose
guillain barré
halspijn
halux valgus
hemiplegie
hernia
hoofdpijn
humerusfractuur
hyperventilatie
ijl in het hoofd
iliotibiaal frictiesyndroom
indeukingsfractuur
instabiliteit
intercostale pijn
inversietrauma enkel
impingement
ischialgie
isgblockage
isgpijn
itbfrictiesyndroom
longontsteking
lowbackpain
lumbalgie
lumboischialgie
lymfoedeem
mediaal bandletsel
menisectomie
meniscusblockage
meniscusscheur
myopathie
nah niet aangeboren hersenletsel
nekpijn
nektrauma
oedeem
onderugpijn
osteoartrose
paralyse
paraplegie
parese
paresthesiën
parkinson
patellofemorale klachten
peesontsteking
peesruptuur
peesscheur
pleuritis
plexus neuralgie
pneumonie
polsbreuk
polsfractuur
polsverstuiking
polyarthritis
polyneuropathie
psh
pubalgie
radiculopathie
reconstructie vkb
reflexsympatische dystrofie
reumatoïde artritis
rotatorcuff herstel
rugblockage
rugpijn
rusteloze benen
sacrumfractuur
sacroiliacale pijn
sciatique
scheenbeenbreuk
scheenbeenfractuur
scheenbeenvliesontsteking
schouderbreuk
schouderfractuur
schouderluxatie
schouderontwrichting
schouderpijn
scoliose
spanningshoofdpijn
spieratrofie
stijve nek
stijve knie
stressfractuur
sudeck
supraspinatusletsel
tendinitis
tendinopathie
tenniselleboog
tetraplegie
thoracale pijn
torticollis
tos thoracic outlet syndroom
trapeziussyndroom
trapezialgie
tussenribpijn
vertigo
vkb of voorste kruisband
whiplash

OK is een groepspraktijk voor gespecialiseerde kinesitherapie en osteopathie, gelegen in hartje Zottegem. OK biedt patiënten actuele, kwalitatieve en complementaire therapieën aan.