Osteopathische aanpak

In GroepspraktijkOK gaan we tijdens de osteopathische consultatie kijken of er disfuncties, zeg maar mankementjes, zijn in de bewegelijkheid van je gewrichten en ook je weefsels en gaan we op zoek hoe we onze klinische vaststellingen maar ook vooral uw klachten bij bepaalde ziektebeelden kunnen plaatsen. Uitgaande van een vooropgestelde osteopatische diagnose worden dan door zachte  manupilaties van dat weefsel en die gewrichten met een holistische osteopathische visie van de ganse mens, zijn lichaam in al zijn aspecten beweeglijker gemaakt.

Tijdens de osteopatische aanpak heeft bijzondere aandacht om nauwgezet en voorzichtig bewegingen van en in het lichaam te voelen. Hierbij denkt u waarschijnlijk aan de ons welbekende grote bewegingen met ons bewegingsapparaat: onze ledematen en romp wat we in de osteopathische aanpak het pariëtale systeem noemen. Maar er zijn in ons mensenlichaam ook minder evidente, kleinere maar daarom niet minder specifieke “bewegingen” in een ander systeem, dat van onze organen: het viscerale systeem. Ook ons zenuwstelsel met het belangrijkste centrum de hersenen in onze schedel, moet goed kunnen bewegen in het craniaal systeem om zo naar behoren te kunnen functioneren. Dus u leest het weer goed: alles moet goed bewegen om goed te kunnen functoneren.

Hoe?

Met osteopatische technieken gaan we de gestoorde bewegelijkheid of mobiliteit verbeteren of herstellen. Vaak is ons lichaam daarin zelf niet of onvoldoende op dat moment in staat. Hierbij worden enkel de handen gebruik de zogenoemde manipulatieve technieken. Heel typisch voor onze osteopathische aanpak zijn dit zeer zachte technieken in vergelijking met deze van de chiropractor of de manueel therapeut.

Hoewel we in GroepspraktijkOK  de visie steunen dat je best kinesitherapeut bent om daarnaast je patiënt ook met osteopatsiche technieken  te behandelen, dient de aandacht getrokken te worden op het feit dat osteopathie geen specialisatie is van kinesitherapie. Osteopathie en kinesitherapie, zonder tegengesteld te zijn met elkaar, zijn fundamenteel complementair.

Waarvoor?

Met de osteopatische technieken gaan we proberen om het mechanisme van autoregulatie van de drie interactieve systemen (pariëtaal, visceraal en craniaal) te ondersteunen en terug te normaliseren zodat de klachten afnemen of worden voorkomen.

Het aantal behandelingen zal dus afhangen van uw problematiek. Maar meestal komen wij tussen de 2 en 6 behandelingen tot de gewenste resultaten. Deze behandelingen worden ook niet snel na elkaar uitgevoerd. Als het lukt binnen één consultatie met osteopatische technieken één en ander al te normalisren dan zullen de volgende behandelingen twee- to drie-wekelijks verlopen om daarna na langere intervallen over te gaan.

Misschien hebt u intussen zelf terecht de bedenking gemaakt dat een osteopathische technieken en aanpak geschikt zijn voor zowel behandeling van zieke (curatief) alsook gezonde mensen (preventief). Tijdens de osteopatische aanpak doen we namelijk beroep op de bewegingsfunctie van ons lichaam die nagenoeg altijd voor verbetering vatbaar is.

OK is een groepspraktijk voor gespecialiseerde kinesitherapie en osteopathie, gelegen in hartje Zottegem. OK biedt patiënten actuele, kwalitatieve en complementaire therapieën aan.