Myofasciale triggerpointtherapie

Heel wat fysieke klachten worden veroorzaakt door de zogenaamde ‘triggerpoints’. Actule litteratuur meldt verscheidene therapeutische interventies om de pijn te reduceren. Een ervan is de Myofasciale Manuele Therapie.

Wat houdt Manuele Myofasciale Therapie in?

Het is een behandelmethode ter verlichting van pijn en correcte van eventuele dysfuncties van de spieren.

Wanneer een spier gespannen is – door overbelasting, trauma, houdingspatronen, … – dan kunnen daarin triggerpoints ontstaan. Dit zijn drukgevoelige punten in de spier die mogelijks pijn of dysfunctie veroorzaken lokaal waar het triggerpoint gelegen is of op afstand, elders in het lichaam.

De triggerpoints veroorzaken in eerste instantie dus lokale pijn op pijn op afstand (vaak zeurend van aard), gevoelsveranderingen (tintelingen, …), coördinatiestoornissen door een veranderde samenwerking tussen de verschillende spieren onderling, houdingsveranderingen, …

Met de Manuele Myofasciale Technieken gaat de kinesitherapeut op zoek naar deze drukgevoelige punten. Een triggerpoint is positief indien de patiënt aangeeft dat dit de herkenbare pijn is wanneer de kinesitherapeut op het punt drukt. Vervolgens houdt de therapeut deze druk minimaal 30 seconden aan totdat de pijn afneemt en zelfs verdwijnt. Deze aanhoudende, manuele druk wordt aangevuld met stretchingstechnieken en het losmaken van het bindweefsel in de buurt van het punt om een beter effect op lange termijn te bekomen.

Subtitel

Text

Toegepast in geval van deze klachten

achillespeesontsteking
adductorentendinitis
ademhalings moeilijkheden
adhesieve capsulitis
anterieure schouderinstabiliteit
astma
avulsiefractuur
brachialgie
brachioradialis
bronchiëctasieën
bronchitis
bekkenkanteling
benauwdheid
blockage rug
bppv benigne persisterende positionele vertigo
bursitis
calcificaties
cerebral palsy
cerebrovasculair accident
cervicale pijn
cervicobrachialgie
cervicogene hoofdpijn
chronische autoimmune inflammatoire polyarthritis
chronische obstructieve longziekte (copd)
chronisch vermoeidheidsyndroom
contusio
cva
cvs
decompressie
dequervain tendinitis
dijspierscheur
dijspierkramp
dijspierpijn
discusdegeneratie
discuslijden
discuspathologie
dorsalgie
duizeligheid
elleboogbreuk
elleboogfractuur
elleboogpijn
elleboogverstuiking
enkelbreuk
enkeldistorsie
enkelfractuur
enkelverstuiking
entrapement
epicondylitis medialis of lateralis
evenwichtsproblemen
facetarthrose
facialisparese/paralyse
fasciitis plantaris
fibromyalgie
frozen shoulder
gangstoornissen
gewrichtspijnen
golferselleboog
gonarthrose
guillain barré
halspijn
halux valgus
hemiplegie
hernia
hoofdpijn
humerusfractuur
hyperventilatie
ijl in het hoofd
iliotibiaal frictiesyndroom
indeukingsfractuur
instabiliteit
intercostale pijn
inversietrauma enkel
impingement
ischialgie
isgblockage
isgpijn
itbfrictiesyndroom
longontsteking
lowbackpain
lumbalgie
lumboischialgie
lymfoedeem
mediaal bandletsel
menisectomie
meniscusblockage
meniscusscheur
myopathie
nah niet aangeboren hersenletsel
nekpijn
nektrauma
oedeem
onderugpijn
osteoartrose
paralyse
paraplegie
parese
paresthesiën
parkinson
patellofemorale klachten
peesontsteking
peesruptuur
peesscheur
pleuritis
plexus neuralgie
pneumonie
polsbreuk
polsfractuur
polsverstuiking
polyarthritis
polyneuropathie
psh
pubalgie
radiculopathie
reconstructie vkb
reflexsympatische dystrofie
reumatoïde artritis
rotatorcuff herstel
rugblockage
rugpijn
rusteloze benen
sacrumfractuur
sacroiliacale pijn
sciatique
scheenbeenbreuk
scheenbeenfractuur
scheenbeenvliesontsteking
schouderbreuk
schouderfractuur
schouderluxatie
schouderontwrichting
schouderpijn
scoliose
spanningshoofdpijn
spieratrofie
stijve nek
stijve knie
stressfractuur
sudeck
supraspinatusletsel
tendinitis
tendinopathie
tenniselleboog
tetraplegie
thoracale pijn
torticollis
tos thoracic outlet syndroom
trapeziussyndroom
trapezialgie
tussenribpijn
vertigo
vkb of voorste kruisband
whiplash

OK is een groepspraktijk voor gespecialiseerde kinesitherapie en osteopathie, gelegen in hartje Zottegem. OK biedt patiënten actuele, kwalitatieve en complementaire therapieën aan.