Revalidatie in Groepspraktijk OK

Groepspraktijk OK biedt kwaliteitsvolle en individueel aangepaste revalidatie aan op een uitzonderlijk niveau voor de eerstelijnszorg.

Kwaliteitsvol

 • Het team van Groepspraktijk OK schoolt zich permanent bij, bij collegae specialisten ter zake in de tweede lijn en in academische centra.
 • Wij verwijzen graag naar het CV van de teamleden op deze webstek voor hun individuele uitgebreide ervaring.
 • Afhankelijk van de doelstellingen wordt er in Groepspraktijk OK geoefend met gespecialiseerde apparatuur.

Individueel

 • Elke patiënt is uniek als persoonlijkheid met een unieke revalidatieaanpak.
 • Het team van Groepspraktijk OK stelt eerlijke doelstellingen in overleg met patiënt en zijn voorschrijvende arts
 • Elke aandoening of ingreep is nooit identiek en het therapeutenteam van Groepspraktijk OK overlegt in functie van de patiënt en stuurt bij waar nodig.
 • Heeft u een chronische aandoening dan krijgt u in Groepspraktijk OK de aandacht die u blijft verdienen omdat we tijdens uw verdere revalidatie maximale functionaliteit en integratie blijven nastreven.  

Uitzonderlijk niveau voor de eerste-lijn

 • De teamleden van Groepspraktijk OK hebben ervaringen uit revalidatiecentra uit de tweede- en derdelijnszorg.
 • Doorheen het revalidatieproces is men in Groepspraktijk OK vertrouwd met:
  • nieuwste technieken en therapievormen
  • administratie met mutualiteit en RIZIV
  • multidisciplinair overleg met evaluatie, briefing en constructieve suggesties bij de betrokken artsen
 • Groepspraktijk OK maakt deel uit van het netwerk met andere zorgverstrekkers en andere ondersteunende private en overheidsdiensten.

Toegepast in geval van deze klachten

achillespeesontsteking
adductorentendinitis
ademhalings moeilijkheden
adhesieve capsulitis
anterieure schouderinstabiliteit
astma
avulsiefractuur
brachialgie
brachioradialis
bronchiëctasieën
bronchitis
bekkenkanteling
benauwdheid
blockage rug
bppv benigne persisterende positionele vertigo
bursitis
calcificaties
cerebral palsy
cerebrovasculair accident
cervicale pijn
cervicobrachialgie
cervicogene hoofdpijn
chronische autoimmune inflammatoire polyarthritis
chronische obstructieve longziekte (copd)
chronisch vermoeidheidsyndroom
contusio
cva
cvs
decompressie
dequervain tendinitis
dijspierscheur
dijspierkramp
dijspierpijn
discusdegeneratie
discuslijden
discuspathologie
dorsalgie
duizeligheid
elleboogbreuk
elleboogfractuur
elleboogpijn
elleboogverstuiking
enkelbreuk
enkeldistorsie
enkelfractuur
enkelverstuiking
entrapement
epicondylitis medialis of lateralis
evenwichtsproblemen
facetarthrose
facialisparese/paralyse
fasciitis plantaris
fibromyalgie
frozen shoulder
gangstoornissen
gewrichtspijnen
golferselleboog
gonarthrose
guillain barré
halspijn
halux valgus
hemiplegie
hernia
hoofdpijn
humerusfractuur
hyperventilatie
ijl in het hoofd
iliotibiaal frictiesyndroom
indeukingsfractuur
instabiliteit
intercostale pijn
inversietrauma enkel
impingement
ischialgie
isgblockage
isgpijn
itbfrictiesyndroom
longontsteking
lowbackpain
lumbalgie
lumboischialgie
lymfoedeem
mediaal bandletsel
menisectomie
meniscusblockage
meniscusscheur
myopathie
nah niet aangeboren hersenletsel
nekpijn
nektrauma
oedeem
onderugpijn
osteoartrose
paralyse
paraplegie
parese
paresthesiën
parkinson
patellofemorale klachten
peesontsteking
peesruptuur
peesscheur
pleuritis
plexus neuralgie
pneumonie
polsbreuk
polsfractuur
polsverstuiking
polyarthritis
polyneuropathie
psh
pubalgie
radiculopathie
reconstructie vkb
reflexsympatische dystrofie
reumatoïde artritis
rotatorcuff herstel
rugblockage
rugpijn
rusteloze benen
sacrumfractuur
sacroiliacale pijn
sciatique
scheenbeenbreuk
scheenbeenfractuur
scheenbeenvliesontsteking
schouderbreuk
schouderfractuur
schouderluxatie
schouderontwrichting
schouderpijn
scoliose
spanningshoofdpijn
spieratrofie
stijve nek
stijve knie
stressfractuur
sudeck
supraspinatusletsel
tendinitis
tendinopathie
tenniselleboog
tetraplegie
thoracale pijn
torticollis
tos thoracic outlet syndroom
trapeziussyndroom
trapezialgie
tussenribpijn
vertigo
vkb of voorste kruisband
whiplash

OK is een groepspraktijk voor gespecialiseerde kinesitherapie en osteopathie, gelegen in hartje Zottegem. OK biedt patiënten actuele, kwalitatieve en complementaire therapieën aan.